Meest gestelde vragen

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alles uitklappen

De inschrijving voor dit project is gesloten en alle woningen zijn inmiddels verhuurd. Je kan je nu aanmelden als reservekandidaat.

Meld je dan aan via de button ‘Inschrijven’.  

De inschrijving voor dit project is momenteel gesloten en alle woningen zijn inmiddels verhuurd. Je kan je nu aanmelden als reservekandidaat.


Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen.
Als huurder ben je ook geen kosten aan de makelaar verschuldigd, tenzij anders vermeld.

Alle appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Dit is alleen mogelijk voor (sociale) huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019).

Je huurt voor minimaal één jaar. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende maand. Een voorbeeld: je geeft op 10 maart aan dat je de huur wilt opzeggen, dan wordt de huurovereenkomst beëindigd op 30 april.

Zodra er een woning beschikbaar komt kun je met de makelaar overleggen of er een bezichtiging mogelijk is.

De inschrijving voor dit project is gesloten en alle woningen zijn inmiddels verhuurd. Je kan je nu aanmelden als reservekandidaat.

De inschrijving voor dit project is gesloten en alle woningen zijn inmiddels verhuurd. Je kan je nu aanmelden als reservekandidaat.

Het inschrijfformulier is online beschikbaar in je eigen woonaccount zodra de inschrijving gestart wordt bij een beschikbare woning. Je dient dit account eerst aan te maken op deze site. Middels dit account kan je het digitale inschrijfformulier invullen. Let op! naast je online inschrijving zijn er documenten nodig waarmee wij je inschrijving kunnen beoordelen. Deze documenten kun je uploaden in het inschrijfformulier onder de pagina bijlagen. Zonder deze documenten kun je de inschrijving niet afronden.

De verhuurder wijst toe op basis van de ontvangen informatie.  Alleen een voltooide en complete inschrijving via deze website zal worden meegenomen in de toewijzing.

  • Kopie geldig legitimatiebewijs van aanvrager en eventuele overige aanvrager;
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister
  • Werkgeversverklaring(en); (niet ouder dan 3 maanden)
  • Kopie drie recente opvolgende salarisstroken van aanvrager (en partner);
  • In geval van een uitkering: bewijs van toekenning uitkering;
  • In geval van scheiding: echtscheidingsconvenant;
  • Kopie bankafschrift met storting inkomen; 
  • Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag.

Om een appartement te huren gelden de volgende richtlijnen voor het inkomen: 

Loondienst: minimaal bruto jaarinkomen (incl. vakantiegeld en vaste 13e maand) van 42x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats 
Zzp-er, zelfstandig ondernemer of DGA: minimaal bruto jaarinkomen van 42x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats. 
Gepensioneerden: minimaal bruto jaarinkomen van 36x de kale maandhuurprijs + parkeerplaats 
-Bij twee inkomens mag het tweede inkomen voor 50% worden meegenomen. 
-Voor vrij beschikbaar eigen vermogen op een Nederlandse bankrekening is er een opslag mogelijk voor de maximaal toegestane huurprijs.

De bewoner(s) moeten tot één huishouden behoren. Daarbij moet er sprake zijn van een duurzame relatie, wat betekent dat het zoals hiervoor genoemd een gezinssituatie of twee partners moet betreffen. Bij de toetsing wordt rekening gehouden met het hoofdinkomen en in geval van een partner wordt het tweede inkomen voor 50% meegenomen. Na de verhuizing moet(en) de bewoner(s) zich inschrijven bij de Gemeentelijke Basis Administratie.

Het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens (uit een duurzame relatie) tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook mogen er niet meer dan twee huurders op een adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren. 

Het is alleen mogelijk om te huren met inkomen uit een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd). Het is niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren, tenzij het een Fase B of C contract betreft. Met een Fase A contract is het dus niet mogelijk om een appartement te huren.

Ja dat kan, mits het dienstverband niet eerder eindigt dan 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst en op de werkgeversverklaring bij “verklaring voortzetting dienstverband” de optie “ja” is aangekruist. Dit wordt ook wel een intentieverklaring genoemd. De werkgever dient bij dit onderdeel een extra handtekening en/of firmastempel te plaatsen. Als er geen intentieverklaring wordt afgegeven mag het dienstverband niet eerder eindigen dan 12 maanden na ingang van de huurovereenkomst.

Het is voor woningdelers niet toegestaan om een appartement te huren. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden, samenwonenden en gezinnen.

Het inkomen van de volgende uitkering worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Je weet als huurder waar je aan toe bent. Geen onverwachte lasten, geen financiële risico’s, geen waardevermindering. En het groot onderhoud? Daar heb je geen omkijken naar. Ook reparaties worden voor je geregeld.